Cách tạo các bản ghost mbr, uefi và bộ cài iso từ Windows 10 64 bit

Để tiết kiệm thời gian cho những bạn đang rebuild Windows 10 mình sẽ hướng dẫn các bạn một phương pháp các bạn chỉ phải cài đặt Win 10 64 Bit một lần lên máy ảo nhưng vẫn có thể đóng gói thành ba định dạng phổ biến ISO (.WIM), Ghost UEFI (.TIB) và Ghost MBR (.GHO) vì lợi ích của việc làm này là bạn có thể triển khai chúng trên tất cả các dòng máy UEFI Boot và Legacy Boot.

ghost windows 10 mgr uefi
ghost windows 10 mgr uefi

Trước tiên bạn nên hiểu quy tắc về cách triển khai các định dạng ISO, TIB và GHO

  • Với định dạng ISO có thể triển khai trên cả 2 chuẩn EFI Boot và Legacy Boot.
  • Với định dạng TIB người làm ghost vẫn sử dụng định dạng này làm ghost UEFI cho nên TIB chỉ triển khai trên máy UEFI Boot ổ đĩa GPT
  • Với định dạng GHO người làm ghost vẫn sử dụng định dạng này làm ghost Legacy cho nên GHO chỉ triển khai trên máy Legacy Boot ổ đĩa MBR

Tóm tắt cách làm: Đầu tiên chúng ta sẽ cài đặt Windows 10 trên máy ảo và bắt buộc phải cài trên hệ thống UEFI Boot để chúng ta có thể tạo được ISO (WIM) và TIB ( ghost UEFI ) trước rồi chúng ta restore WIM và add boot vào một phân vùng khác, cuối cùng tạo GHO từ phân vùng vừa Restore xong để sử dụng bản ghost này cho máy Legacy Boot

Phần 1: Cài đặt Windows 10 trên máy ảo

 

Sau khi cài mới xong, cài đặt phần mềm, tinh chỉnh, cá nhân hóa…chạy sysprep và khởi động vào Win PE tiến hành đóng gói

Phần 2: Đóng gói

Sau khi bạn đã hoàn tất xong phần 1 chạy sysprep và khởi động vào Win PE tiến hành đóng gói. Trước tiên bạn cần tạo mới thêm hai phân vùng trống một dùng lưu các định dạng đóng gói .tib và install.wim, một sử dụng restore install.wim để đóng gói thành gho.

ghost windows 10 mgr uefi
ghost windows 10 mgr uefi

1. Tạo Ghost UEFI (.tib)

Các bạn sử dụng phần mềm True Image tạo ghost nhớ tích chọn cả phân vùng Recovery Partion

ghost windows 10 mgr uefi
ghost windows 10 mgr uefi

2. Tạo ISO (.wim)

Để tạo được ISO thì trước tiên bạn phải đóng gói install.wim trước sau đó sử dụng install.wim này thay thế cho install.wim gốc trong thư mục sources của bộ cài Windows 10

Sử dụng lệnh sau để tạo install.wim

Copy
imagex /capture C: I:WIMinstall.wim "Windows 10 Education" /compress maximum /verify

Trong đó:
C: là phân vùng cần chụp
I: là phân vùng lưu install.wim
WIM: là thư mục nằm trong phân vùng I và lưu install.wim
“Windows 10 Education”: là tên của bộ cài

ghost windows 10 mgr uefi
ghost windows 10 mgr uefi

Khi tạo mới install.wim xong các bạn có thể sử dụng phần mềm UltraISO thay thế install.wim gốc

3. Tạo Ghost MBR (.gho)

Chúng ta sẽ sử dụng cơ chế dualboot để tạo GHO vì rõ ràng bạn không thề tạo GHO trên chính phân vùng đang sử dụng cài trên hệ thống UEFI được cụ thể là bạn không thể back up ổ (C) được để sử dụng cho máy Legacy Boot

Cách đơn giản nhất là bạn sử dụng phần mềm Onekey Ghost restore install.wim vừa tạo ở phần trên vào một phân vùng mới

ghost windows 10 mgr uefi
ghost windows 10 mgr uefi

Sau đó lại sử dụng Onekey Ghost back up phân vùng này lại thành dạng .gho

ghost windows 10 mgr uefi
ghost windows 10 mgr uefi

Cuối cùng kết nối usb vào máy ảo di chuyển các tệp vào usb trước khi tắt máy ảo

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *