Cách tạo boot cho USB định dạng NTFS cài Windows cho máy tính Legacy boot mà không phải format lại

Thông thường khi bạn muốn cài mới lại Windows bằng usb, bạn hay sử dụng các phần mềm tạo boot. Làm như vậy bạn phải format lại usb mà trong usb lại đang lưu dữ liệu và có dung lượng lớn chẳng hạn 32 Gb và sẽ mất nhiều thời gian phải di chuyển dữ liệu lưu vào nơi khác sau khi tạo boot cho usb xong lại di chuyển ngược lại.

Nếu bạn đang có một chiếc usb flash drive định dạng NTFS đang lưu dữ liệu mà còn trống dung lượng và bạn muốn sử dụng chiếc usb này boot cài Windows cho máy tính Legacy boot luôn mà không phải định dạng lại usb, bạn có thể tham khảo cách làm sau đây

tao usb boot ntfs
tao usb boot ntfs

Lấy ví dụ minh họa vào bài viết giả sử mình đang có một chiếc usb có ký tự ổ đĩa (F:) và bộ cài Windows 10 đã mount (chuột phải iso chọn Mount) có ký tự ổ đĩa (H:).

tao usb boot ntfs 2
tao usb boot ntfs 2

usb (F:) của mình đang lưu dữ liệu và có định dạng NTFS

tao usb boot ntfs 3
tao usb boot ntfs 3

Mình muốn sử dụng usb (F:) để cài windows mình sẽ làm theo các bước sau đây:

Quan trọng: Với hệ thống UEFI thì usb phải có định dạng FAT32, còn hệ thống Legacy thì usb có định dạng FAT32 hay NTFS cũng có thể boot được.

Bước 1: Copy bộ cài Windows vào usb

tao usb boot ntfs 4
tao usb boot ntfs 4

Bước 2: Khởi chạy trình quản lý diskpart

Chạy command prompt (Run as administrator) gõ diskpart nhấn enter

tao usb boot ntfs 5
tao usb boot ntfs 5

Bước 3: Sử dụng tùy chọn list volume để xác định usb

tao usb boot ntfs 6
tao usb boot ntfs 6

Bước 4: Set active cho usb, sử dụng các lệnh sau

select volume 5
active

tao usb boot ntfs 7
tao usb boot ntfs 7

Bước 5: Thoát diskpart và thêm boot vào usb, sử dụng các lệnh sau:

exit
bootsect /nt60 F:

create-boot-for-usb-drive-8
create-boot-for-usb-drive-8

Lưu ý: Tham số /nt60 áp dụng cho Windows Vista trở lên còn nếu là Windows XP thì thay bằng tham số /nt52

Đến đây đã hoàn thành xong, bây giờ bạn có thể sử dụng chiếc usb này boot và cài đặt windows bình thường.

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *