Cách mở ứng dụng File Explorer mới trong Windows 10, version 1809

Ứng dụng File Explorer trong Windows 10, version 1809 có giao diện đơn giản, trực quan dễ nhìn và ít tùy chọn, và chính vì ít tùy chọn nên cũng xử lý tác vụ nhanh hơn thường áp dụng cho máy tính bảng, surface có màn hình cảm ứng.

Ứng dụng File Exploer có tên App Name c5e2524a-ea46-4f67-841f-6a9465d9d515 và thư mục ứng dụng có tên Microsoft.Windows.FileExplorer_cw5n1h2txyewy nằm trong đường dẫn C:WindowsSystemApps.

Được đề xuất: Danh sách ứng dụng mặc định trong Windows 10, version 1809

Để mở ứng dụng cần biết AppUserModelId của ứng dụng có tên

Copy

c5e2524a-ea46-4f67-841f-6a9465d9d515_cw5n1h2txyewy!App

Sử dụng lệnh sau trong cmd, powershell hoặc run có thể mở được ứng dụng

Copy

explorer.exe shell:appsFolderc5e2524a-ea46-4f67-841f-6a9465d9d515_cw5n1h2txyewy!App

Cách tạo lối tắt (shorcut) ứng dụng

Bước 1: Ngoài desktop chuột phải chọn New > Shorcut

Bước 2: Trong hộp thoại copy đường dẫn vào ô Type the location of the item

Copy

explorer.exe shell:appsFolderc5e2524a-ea46-4f67-841f-6a9465d9d515_cw5n1h2txyewy!App

Nhấn Next đặt tên chó lối tắt ví dụ File Explorer xong chọn Finish

Cách ghim lối tắt vào Taskbar

Nhấp chuột vào lối tắt kéo xuống taskbar

Cách ghim lối tắt vào Start menu

Copy lối tắt vào đường dẫn

Copy

C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuPrograms

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
5 years ago