Cách cấu hình chặn auto update và tắt thông báo cập nhật trong Windows 10

Chặn auto update và vô hiệu hóa update có sự khác nhau cơ bản cần phân biệt, nếu như vô hiệu hóa cập nhật là tắt update vĩnh viễn không có kế hoạch cập nhật trong tương lai, nhưng chặn auto update lại khác ở chỗ Windows vẫn tìm các bản cập nhật nhưng không tải và cài đặt ngay mà đợi cho đến khi người dùng tác động.

configure-automatic-updates
configure-automatic-updates

Ngoài ra khi cấu hình chặn auto update có hai điểm cần lưu ý: Store không bị lỗi khi tải hay cập nhật ứng dụng và Thông báo cập nhật của hệ thống, tuy nhiên chính sách Policy cũng cho phép bạn cấu hình tắt thông báo này.

Cách cấu hình chặn auto update bao gồm hai bước: 1. Cấu hình kích hoạt Thông báo trước khi tải và cài đặt các bản cập nhật, 2. Tắt tất cả thông báo liên quan đến cập nhật.

Bạn có thể cấu hình chặn auto update và tắt thông báo cập nhật trong group policy áp dụng cho Windows 10 các phiên bản: Pro, Education, Enterprise hoặc cấu hình thêm giá trị khóa trong registry editor. Tuy nhiên để đơn giản cho các bạn không biết nhiều, mình đã làm sẵn các tệp reg và batch, các bạn tải về chạy là được.

Liên kết tải về: Configure Automatic Updates

Các bạn chọn một trong hai phương pháp cấu hình chạy tệp reg hoặc chạy tệp batch đều giống nhau. Tệp WindowsUpdate.reg và WindowsUpdate.batch là cấu hình chặn auto update và tắt thông báo cập nhật còn tệp RestoreDefault.reg và RestoreDefault.cmd là đặt về mặc định.

Cách chạy với tệp reg chuột phải chọn Merge còn với tệp batch chuột phải chọn Run as administrator

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *