Cách cài đặt trực tiếp thêm một hệ điều hành Windows song song với Windows 10

Trong bài này, mình sẽ trình bày kỹ thuật sử dụng dấu nhắc lệnh Cmd cài đặt trực tiếp thêm một hệ điều hành Windows với Windows 10 hiện có trên một phân vùng khác của ổ đĩa, mà không cần đến một công cụ hỗ trợ nào vẫn có thể cài trực tiếp ngay trên Windows 10 áp dụng cho cả hệ thống Legacy Boot và UEFI Boot.

windows-boot-manager
windows-boot-manager

Để đi vào cài đặt yêu cầu trước tiên bạn cần phải có một phân vùng trống ít nhất 20 GB và bộ cài Windows để cài đặt. Trong bài thực hành này mình tiến hành cài đặt thêm Windows 7 64 bit. Lấy ví dụ mình đang có phân vùng C cài đặt Windows 10 dung lượng 50 GB và phân vùng F đang chứa bộ cài Windows 7 64 bit.

disk-management
disk-management

Chạy Command Prompt (run as admin) sử dụng các dòng lệnh DISKPART quản lý ổ đĩa và phân vùng:

Copy
diskpart

list disk

list volume


Bây giờ mình sẽ cắt bớt 20 GB từ ổ (C) làm ổ cài đặt Windows 7 do vậy mình sử dụng các lệnh sau:

Copy
select volume 1 // ổ (C) cần lấy dung lượng

shrink desired=20490 // với 1GB = 1024 MB x 20 = 20480 MB + 10 MB nó sẽ ra dung lượng 20 GB chẵn

create partition primary

format quick fs=ntfs label=”Windows 7″

assign letter=”D” // lưu ý ký tự “D” không được trùng với các ký tự phân vùng đã có

list volume


Tiếp theo, gõ lệnh exit thoát diskpart tiếp tục làm bước tiếp theo cài đặt Windows 7 lên phân vùng (D) vừa tạo, sử dụng lệnh:

Copy
Dism /Apply-Image /ImageFile:F:sourcesinstall.wim /Index:1 /ApplyDir:D:

Trong đó:

F là phân vùng đang chứa bộ cài Windows 7
install.wim là file ảnh trong thư mục sources cần xả nén ra ổ D
D là ổ dùng để cài Windows 7
index:1 giá trị của file ảnh install.wim, bạn lưu ý chỗ này nếu bạn sử dụng bộ cài Windows 7 Ultimate 64 bit nguyên gốc trong file ảnh install.wim sẽ có 4 giá trị tương ứng với 4 phiên bản Windows 7 khác nhau 1: Home Basic, 2: Home Premium, 3: Professional, 4: Ultimate

Khi đã cài xong báo 100% tiếp theo mình cần thêm boot cho phân vùng này, sử dụng lệnh:

Copy
bcdboot D:Windows

Tới đây bạn có thể tắt cmd khởi động lại máy để tiếp tục cài Windows 7

windows-boot-manager
windows-boot-manager

Lựa chọn Windows 7 tiếp tục cho quá trình cài đặt

Phần mở rộng:

Khởi động vào lại Windows 10 mở command prompt (run as admin) gõ lệnh bcdedit kiểm tra như ví dụ bạn sẽ thấy danh sách boot như hình dưới

bcdboot
bcdboot

Theo nguyên tắc khi bạn cài hệ điều hành windows nào sau thì hệ điều hành đó sẽ được đặt mặc định khởi động trước, thời gian hiển thị màn hình Windows Boot Manager là 30s. Để đặt Windows 10 khởi động măc định dùng lệnh sau:

Copy
bcdedit /default {current}

Đặt thời gian

Copy
bcdedit /timeout 15 // có thể thay số từ 1 tới 999

Nếu sau này bạn muốn xóa Windows 7 đi bạn cần phải xóa boot của Windows 7 trong BCD trước, tiếp tục gỏ bcdedit và command prompt kiểm tra phần boot của Windows 7 xác định giá trị ở phần identifier như ví dụ trong hình là {cb63b624-8200-11e6-b67b-ccb9c43a2d8f} như vậy mình sẽ sử dụng lệnh sau:

Copy
bcdedit /delete {cb63b624-8200-11e6-b67b-ccb9c43a2d8f}

 

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *