Các bước tạo tệp cấu hình cài đặt Windows 10 tự động

Thuật ngữ cài đặt Windows 10 tự động được hiểu khi bạn thiết lập cài đặt Windows 10 từ thiết bị boot ngoài bỏ qua các màn hình thiết lập thay vào đó bạn chỉ cần kết nối thiết bị cài đặt Windows 10 vào máy chọn khởi động từ thiết bị cài đặt sau đó lựa chọn ổ đĩa cài đặt và đợi cho đến khi cài đặt xong vào đến màn hình desktop.

cai dat windows 10 tu dong
cai dat windows 10 tu dong

Hiểu theo cách đơn giản nhất: Trong suốt quá trình cài đặt Windows 10, nếu màn hình nào phải cần đến tác động của người dùng sử dụng đến bàn phím, chuột thiết lập thì có thể cấu hình trước bỏ qua màn hình đó.

Thật ra bạn có thể cấu hình chọn luôn ổ đĩa cài đặt trong tệp cấu hình nhưng chỉ nên áp dụng với ổ đĩa mới chưa lưu dữ liệu. Tuy nhiên để giảm rủi ro khi bị xóa dữ liệu tệp cấu hình không được thêm phần này và bạn phải thiết lập lựa chọn ổ đĩa cài đặt Windows 10.

Tệp cấu hình cài đặt tự động có tên autounattend.xml hoặc unattend.xml hoặc bất cứ tên gì, được lưu cùng tệp setup.exe của thiết bị cài đặt Windows 10. Nội dung trong tệp này bao gồm các đoạn code và được lưu với định dạng xml, All files và Encoding: UTF-8. Sơ đồ các tệp cài đặt Windows 10 lưu trong thiết bị boot như sau:

Tên Loại
boot Thư mục
efi Thư mục
sources Thư mục
support Thư mục
autorun Tệp INF
AutoUnattend Tệp XML
bootmgr Tệp
bootmgr.efi Tệp EFI
setup Tệp EXE

 

Quan trọng: Tài liệu này chỉ bao gồm các bước bỏ qua các màn hình thiết lập thủ công không bao gồm phần mở rộng, Truy cập trang Microsoft để biết thêm.

Để bắt đầu viết một tệp cấu hình mở phần mềm soạn thảo văn bản, lưu lại với tên autounattend.xml, dưới đây là từng bước thêm các đoạn code tùy cho cả Win 32-bit và Win 64-bit

Nội dung trong tệp có dạng tổng quát như sau:

Copy
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<unattend xmlns=”urn:schemas-microsoft-com:unattend”>

<!–Nội dung code trong này–>

</unattend>


Quá trình cài đặt Windows 10 bao gồm hai giai đoạn chính: Chọn ổ đĩa cài đặt và Tạo tài khoản đăng nhập (OOBE). Quá trình chọn ổ đĩa cài đặt sẽ khởi động tệp boot.wim (Win PE) trong thư mục sources của bộ cài còn quá trình thiết lập tài khoản đăng nhập xuất hiện khi Windows đã được cài đặt vào ổ đĩa khởi động cho đến khi màn hình lựa chọn ngôn ngữ sử dụng xuất hiện.

Cấu hình trong Win PE

Bao gồm các màn hình thiết lập: Lựa chọn ngôn ngữ, Chọn cài đặt hoặc sửa chữa, Nhập khóa sản phẩm, Lựa chọn phiên bản cài đặt, Chấp thuận điều khoản, Lựa chọn nâng cấp hoặc cài mới, Chọn ổ đĩa cài đặt

Copy
<settings pass="windowsPE">

<component xmlns:wcm=”http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” name=”Microsoft-Windows-Setup” processorArchitecture=”amd64″ publicKeyToken=”31bf3856ad364e35″ language=”neutral” versionScope=”nonSxS”>

<!–Lựa chọn phiên bản cài đặt–>

<ImageInstall>

<OSImage>

<InstallFrom>

<MetaData wcm:action=”add”>

<Key></Key>

<Value>%IMAGENAME%</Value>

</MetaData>

</InstallFrom>

</OSImage>

</ImageInstall>

<UserData>

<!–Nhập khóa sản phẩm–>

<ProductKey>

<Key></Key>

<WillShowUI>Never</WillShowUI>

</ProductKey>

<!–Chấp thuận điều khoản–>

<AcceptEula>true</AcceptEula>

</UserData>

<UseConfigurationSet>false</UseConfigurationSet>

</component>

<component xmlns:wcm=”http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” name=”Microsoft-Windows-Setup” processorArchitecture=”x86″ publicKeyToken=”31bf3856ad364e35″ language=”neutral” versionScope=”nonSxS”>

<!–Lựa chọn phiên bản cài đặt–>

<ImageInstall>

<OSImage>

<InstallFrom>

<MetaData wcm:action=”add”>

<Key></Key>

<Value>%IMAGENAME%</Value>

</MetaData>

</InstallFrom>

</OSImage>

</ImageInstall>

<UserData>

<!–Nhập khóa sản phẩm–>

<ProductKey>

<Key></Key>

<WillShowUI>Never</WillShowUI>

</ProductKey>

<!–Chấp thuận điều khoản–>

<AcceptEula>true</AcceptEula>

</UserData>

<UseConfigurationSet>false</UseConfigurationSet>

</component>

<component xmlns:wcm=”http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” name=”Microsoft-Windows-International-Core-WinPE” processorArchitecture=”amd64″ publicKeyToken=”31bf3856ad364e35″ language=”neutral” versionScope=”nonSxS”>

<!–Lựa chọn ngôn ngữ–>

<SetupUILanguage>

<UILanguage></UILanguage>

</SetupUILanguage>

<InputLocale></InputLocale>

<SystemLocale></SystemLocale>

<UILanguage></UILanguage>

<UserLocale></UserLocale>

</component>

<component xmlns:wcm=”http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” name=”Microsoft-Windows-International-Core-WinPE” processorArchitecture=”x86″ publicKeyToken=”31bf3856ad364e35″ language=”neutral” versionScope=”nonSxS”>

<!–Lựa chọn ngôn ngữ–>

<SetupUILanguage>

<UILanguage></UILanguage>

</SetupUILanguage>

<InputLocale></InputLocale>

<SystemLocale></SystemLocale>

<UILanguage></UILanguage>

<UserLocale></UserLocale>

</component>

</settings>


Trong đó:

– Lựa chọn phiên bản cài đặt: Các phiên bản Windows được tích trong tệp install.wim
– Nhập khóa sản phẩm: tương ứng với phiên bản Windows muốn cài đặt

Lưu ý: Lựa chọn phiên bản cài đặt và khóa sản phẩm phải tương ứng với nhau, tham khảo bài viết Hướng dẫn cấu hình bỏ qua màn hình nhập key cài đặt Windows 10, version 1809

– Lựa chọn ngôn ngữ: Tùy theo ngôn ngữ bộ cài tải về, xem chi tiết >>

Ví dụ minh họa khi cấu hình cài đặt Windows 10 Pro, ngôn ngữ English (en-US):

Copy
<settings pass="windowsPE">

<component xmlns:wcm=”http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” name=”Microsoft-Windows-Setup” processorArchitecture=”amd64″ publicKeyToken=”31bf3856ad364e35″ language=”neutral” versionScope=”nonSxS”>

<ImageInstall>

<OSImage>

<InstallFrom>

<MetaData wcm:action=”add”>

<Key>Windows 10 Pro</Key>

<Value>%IMAGENAME%</Value>

</MetaData>

</InstallFrom>

</OSImage>

</ImageInstall>

<UserData>

<ProductKey>

<Key>VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T</Key>

<WillShowUI>Never</WillShowUI>

</ProductKey>

<AcceptEula>true</AcceptEula>

</UserData>

<UseConfigurationSet>false</UseConfigurationSet>

</component>

<component xmlns:wcm=”http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” name=”Microsoft-Windows-Setup” processorArchitecture=”x86″ publicKeyToken=”31bf3856ad364e35″ language=”neutral” versionScope=”nonSxS”>

<ImageInstall>

<OSImage>

<InstallFrom>

<MetaData wcm:action=”add”>

<Key>Windows 10 Pro</Key>

<Value>%IMAGENAME%</Value>

</MetaData>

</InstallFrom>

</OSImage>

</ImageInstall>

<UserData>

<ProductKey>

<Key>VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T</Key>

<WillShowUI>Never</WillShowUI>

</ProductKey>

<AcceptEula>true</AcceptEula>

</UserData>

<UseConfigurationSet>false</UseConfigurationSet>

</component>

<component xmlns:wcm=”http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” name=”Microsoft-Windows-International-Core-WinPE” processorArchitecture=”amd64″ publicKeyToken=”31bf3856ad364e35″ language=”neutral” versionScope=”nonSxS”>

<SetupUILanguage>

<UILanguage>en-US</UILanguage>

</SetupUILanguage>

<InputLocale>en-US</InputLocale>

<SystemLocale>en-US</SystemLocale>

<UILanguage>en-US</UILanguage>

<UserLocale>en-US</UserLocale>

</component>

<component xmlns:wcm=”http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” name=”Microsoft-Windows-International-Core-WinPE” processorArchitecture=”x86″ publicKeyToken=”31bf3856ad364e35″ language=”neutral” versionScope=”nonSxS”>

<SetupUILanguage>

<UILanguage>en-US</UILanguage>

</SetupUILanguage>

<InputLocale>en-US</InputLocale>

<SystemLocale>en-US</SystemLocale>

<UILanguage>en-US</UILanguage>

<UserLocale>en-US</UserLocale>

</component>

</settings>


Cấu hình trong OOBE

Khi đã lựa chọn ổ đĩa và chờ cho Windows cài đặt đến khi khởi động vào đến màn hình thiết lập tài khoản (OOBE), Trong giai đoạn này tùy theo version của Windows 10 mà có những thay đổi thiết lập khác nhau chẳng hạn bắt đầu từ version 1703 trở về sau đã tích hợp trợ lý ảo Cortana hỗ trợ bằng giọng nói (tùy theo phần cứng và ngôn ngữ hỗ trợ) thay vì phải sử dụng đến bàn phím, chuột rất thuận tiện cho những người lớn tuổi, người khiếm thị hay đơn giản là những người nghe được ngôn ngữ hỗ trợ và ra lệnh bằng giọng nói.

Quá trình này bao gồm các giai đoạn: Chọn ngôn ngữ, Kết nối mạng không dây wifi nếu phần cứng hỗ trợ, Chấp thuận điều khoản, Lựa chọn riêng tư, Tạo tài khoản mới, Màn hình chào mừng.

Copy
<settings pass="specialize">

<component xmlns:wcm=”http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” name=”Microsoft-Windows-International-Core” processorArchitecture=”amd64″ publicKeyToken=”31bf3856ad364e35″ language=”neutral” versionScope=”nonSxS”>

<InputLocale></InputLocale>

<SystemLocale></SystemLocale>

<UILanguage></UILanguage>

<UserLocale></UserLocale>

</component>

<component xmlns:wcm=”http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” name=”Microsoft-Windows-International-Core” processorArchitecture=”x86″ publicKeyToken=”31bf3856ad364e35″ language=”neutral” versionScope=”nonSxS”>

<InputLocale></InputLocale>

<SystemLocale></SystemLocale>

<UILanguage></UILanguage>

<UserLocale></UserLocale>

</component>

</settings>

<settings pass=”oobeSystem”>

<component xmlns:wcm=”http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” name=”Microsoft-Windows-Shell-Setup” processorArchitecture=”amd64″ publicKeyToken=”31bf3856ad364e35″ language=”neutral” versionScope=”nonSxS”>

<OOBE>

<HideEULAPage>true</HideEULAPage>

<HideOEMRegistrationScreen>true</HideOEMRegistrationScreen>

<HideOnlineAccountScreens>true</HideOnlineAccountScreens>

<HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>

<SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE>

<SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE>

</OOBE>

<UserAccounts>

<LocalAccounts>

<LocalAccount wcm:action=”add”>

<Password>

<Value />

<PlainText>true</PlainText>

</Password>

<Description />

<DisplayName></DisplayName>

<Group>Administrators</Group>

<Name></Name>

</LocalAccount>

</LocalAccounts>

</UserAccounts>

<AutoLogon>

<Password>

<Value />

<PlainText>true</PlainText>

</Password>

<Enabled>true</Enabled>

<Username></Username>

</AutoLogon>

<DisableAutoDaylightTimeSet>false</DisableAutoDaylightTimeSet>

</component>

<component xmlns:wcm=”http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” name=”Microsoft-Windows-Shell-Setup” processorArchitecture=”x86″ publicKeyToken=”31bf3856ad364e35″ language=”neutral” versionScope=”nonSxS”>

<OOBE>

<HideEULAPage>true</HideEULAPage>

<HideOEMRegistrationScreen>true</HideOEMRegistrationScreen>

<HideOnlineAccountScreens>true</HideOnlineAccountScreens>

<HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>

<SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE>

<SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE>

</OOBE>

<UserAccounts>

<LocalAccounts>

<LocalAccount wcm:action=”add”>

<Password>

<Value />

<PlainText>true</PlainText>

</Password>

<Description />

<DisplayName></DisplayName>

<Group>Administrators</Group>

<Name></Name>

</LocalAccount>

</LocalAccounts>

</UserAccounts>

<AutoLogon>

<Password>

<Value />

<PlainText>true</PlainText>

</Password>

<Enabled>true</Enabled>

<Username></Username>

</AutoLogon>

<DisableAutoDaylightTimeSet>false</DisableAutoDaylightTimeSet>

</component>

</settings>


Mục này bạn chỉ cần nhập ngôn ngữ và tên tài khoản tạo mới, lưu ý ngôn ngữ phải được cấu hình giống như ngôn ngữ đã thiết lập trong phần cấu hình cài đặt trong Win PE. Mẫu tham chiếu cho tài khoản tạo mới tên Admin

Copy
<settings pass="specialize">

<component xmlns:wcm=”http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” name=”Microsoft-Windows-International-Core” processorArchitecture=”amd64″ publicKeyToken=”31bf3856ad364e35″ language=”neutral” versionScope=”nonSxS”>

<InputLocale>en-US</InputLocale>

<SystemLocale>en-US</SystemLocale>

<UILanguage>en-US</UILanguage>

<UserLocale>en-US</UserLocale>

</component>

<component xmlns:wcm=”http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” name=”Microsoft-Windows-International-Core” processorArchitecture=”x86″ publicKeyToken=”31bf3856ad364e35″ language=”neutral” versionScope=”nonSxS”>

<InputLocale>en-US</InputLocale>

<SystemLocale>en-US</SystemLocale>

<UILanguage>en-US</UILanguage>

<UserLocale>en-US</UserLocale>

</component>

</settings>

<settings pass=”oobeSystem”>

<component xmlns:wcm=”http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” name=”Microsoft-Windows-Shell-Setup” processorArchitecture=”amd64″ publicKeyToken=”31bf3856ad364e35″ language=”neutral” versionScope=”nonSxS”>

<OOBE>

<HideEULAPage>true</HideEULAPage>

<HideOEMRegistrationScreen>true</HideOEMRegistrationScreen>

<HideOnlineAccountScreens>true</HideOnlineAccountScreens>

<HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>

<SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE>

<SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE>

</OOBE>

<UserAccounts>

<LocalAccounts>

<LocalAccount wcm:action=”add”>

<Password>

<Value />

<PlainText>true</PlainText>

</Password>

<Description />

<DisplayName>Admin</DisplayName>

<Group>Administrators</Group>

<Name>Admin</Name>

</LocalAccount>

</LocalAccounts>

</UserAccounts>

<AutoLogon>

<Password>

<Value />

<PlainText>true</PlainText>

</Password>

<Enabled>true</Enabled>

<Username>Admin</Username>

</AutoLogon>

<FirstLogonCommands>

<SynchronousCommand wcm:action=”add”>

<CommandLine>cmd /C wmic useraccount where “name=’Admin'” set PasswordExpires=FALSE</CommandLine>

<Order>1</Order>

<RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>

</SynchronousCommand>

<SynchronousCommand wcm:action=”add”>

<CommandLine>reg add “HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem” /v “EnableFirstLogonAnimation” /t REG_DWORD /d 0 /f</CommandLine>

<Order>2</Order>

<RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>

</SynchronousCommand>

</FirstLogonCommands>

<DisableAutoDaylightTimeSet>false</DisableAutoDaylightTimeSet>

</component>

<component xmlns:wcm=”http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” name=”Microsoft-Windows-Shell-Setup” processorArchitecture=”x86″ publicKeyToken=”31bf3856ad364e35″ language=”neutral” versionScope=”nonSxS”>

<OOBE>

<HideEULAPage>true</HideEULAPage>

<HideOEMRegistrationScreen>true</HideOEMRegistrationScreen>

<HideOnlineAccountScreens>true</HideOnlineAccountScreens>

<HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>

<SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE>

<SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE>

</OOBE>

<UserAccounts>

<LocalAccounts>

<LocalAccount wcm:action=”add”>

<Password>

<Value />

<PlainText>true</PlainText>

</Password>

<Description />

<DisplayName>Admin</DisplayName>

<Group>Administrators</Group>

<Name>Admin</Name>

</LocalAccount>

</LocalAccounts>

</UserAccounts>

<AutoLogon>

<Password>

<Value />

<PlainText>true</PlainText>

</Password>

<Enabled>true</Enabled>

<Username>Admin</Username>

</AutoLogon>

<FirstLogonCommands>

<SynchronousCommand wcm:action=”add”>

<CommandLine>cmd /C wmic useraccount where “name=’Admin'” set PasswordExpires=FALSE</CommandLine>

<Order>1</Order>

<RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>

</SynchronousCommand>

<SynchronousCommand wcm:action=”add”>

<CommandLine>reg add “HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem” /v “EnableFirstLogonAnimation” /t REG_DWORD /d 0 /f</CommandLine>

<Order>2</Order>

<RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>

</SynchronousCommand>

</FirstLogonCommands>

<DisableAutoDaylightTimeSet>false</DisableAutoDaylightTimeSet>

</component>

</settings>


Tổng kết tất cả quá trình cài đặt được tệp cấu hình chung áp dụng chon Windows 10 Pro, ngôn ngữ English (en-US) và tạo tài khoản có tên Admin

Copy
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<unattend xmlns=”urn:schemas-microsoft-com:unattend”>

<settings pass=”windowsPE”>

<component xmlns:wcm=”http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” name=”Microsoft-Windows-Setup” processorArchitecture=”amd64″ publicKeyToken=”31bf3856ad364e35″ language=”neutral” versionScope=”nonSxS”>

<ImageInstall>

<OSImage>

<InstallFrom>

<MetaData wcm:action=”add”>

<Key>Windows 10 Pro</Key>

<Value>%IMAGENAME%</Value>

</MetaData>

</InstallFrom>

</OSImage>

</ImageInstall>

<UserData>

<ProductKey>

<Key>VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T</Key>

<WillShowUI>Never</WillShowUI>

</ProductKey>

<AcceptEula>true</AcceptEula>

</UserData>

<UseConfigurationSet>false</UseConfigurationSet>

</component>

<component xmlns:wcm=”http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” name=”Microsoft-Windows-Setup” processorArchitecture=”x86″ publicKeyToken=”31bf3856ad364e35″ language=”neutral” versionScope=”nonSxS”>

<ImageInstall>

<OSImage>

<InstallFrom>

<MetaData wcm:action=”add”>

<Key>Windows 10 Pro</Key>

<Value>%IMAGENAME%</Value>

</MetaData>

</InstallFrom>

</OSImage>

</ImageInstall>

<UserData>

<ProductKey>

<Key>VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T</Key>

<WillShowUI>Never</WillShowUI>

</ProductKey>

<AcceptEula>true</AcceptEula>

</UserData>

<UseConfigurationSet>false</UseConfigurationSet>

</component>

<component xmlns:wcm=”http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” name=”Microsoft-Windows-International-Core-WinPE” processorArchitecture=”amd64″ publicKeyToken=”31bf3856ad364e35″ language=”neutral” versionScope=”nonSxS”>

<SetupUILanguage>

<UILanguage>en-US</UILanguage>

</SetupUILanguage>

<InputLocale>en-US</InputLocale>

<SystemLocale>en-US</SystemLocale>

<UILanguage>en-US</UILanguage>

<UILanguageFallback>en-US</UILanguageFallback>

<UserLocale>en-US</UserLocale>

</component>

<component xmlns:wcm=”http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” name=”Microsoft-Windows-International-Core-WinPE” processorArchitecture=”x86″ publicKeyToken=”31bf3856ad364e35″ language=”neutral” versionScope=”nonSxS”>

<SetupUILanguage>

<UILanguage>en-US</UILanguage>

</SetupUILanguage>

<InputLocale>en-US</InputLocale>

<SystemLocale>en-US</SystemLocale>

<UILanguage>en-US</UILanguage>

<UILanguageFallback>en-US</UILanguageFallback>

<UserLocale>en-US</UserLocale>

</component>

</settings>

<settings pass=”specialize”>

<component xmlns:wcm=”http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” name=”Microsoft-Windows-International-Core” processorArchitecture=”amd64″ publicKeyToken=”31bf3856ad364e35″ language=”neutral” versionScope=”nonSxS”>

<InputLocale>en-US</InputLocale>

<SystemLocale>en-US</SystemLocale>

<UILanguage>en-US</UILanguage>

<UserLocale>en-US</UserLocale>

</component>

<component xmlns:wcm=”http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” name=”Microsoft-Windows-International-Core” processorArchitecture=”x86″ publicKeyToken=”31bf3856ad364e35″ language=”neutral” versionScope=”nonSxS”>

<InputLocale>en-US</InputLocale>

<SystemLocale>en-US</SystemLocale>

<UILanguage>en-US</UILanguage>

<UserLocale>en-US</UserLocale>

</component>

</settings>

<settings pass=”oobeSystem”>

<component xmlns:wcm=”http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” name=”Microsoft-Windows-Shell-Setup” processorArchitecture=”amd64″ publicKeyToken=”31bf3856ad364e35″ language=”neutral” versionScope=”nonSxS”>

<OOBE>

<HideEULAPage>true</HideEULAPage>

<HideOEMRegistrationScreen>true</HideOEMRegistrationScreen>

<HideOnlineAccountScreens>true</HideOnlineAccountScreens>

<HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>

<SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE>

<SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE>

</OOBE>

<UserAccounts>

<LocalAccounts>

<LocalAccount wcm:action=”add”>

<Password>

<Value />

<PlainText>true</PlainText>

</Password>

<Description />

<DisplayName>Admin</DisplayName>

<Group>Administrators</Group>

<Name>Admin</Name>

</LocalAccount>

</LocalAccounts>

</UserAccounts>

<AutoLogon>

<Password>

<Value />

<PlainText>true</PlainText>

</Password>

<Enabled>true</Enabled>

<Username>Admin</Username>

</AutoLogon>

<FirstLogonCommands>

<SynchronousCommand wcm:action=”add”>

<CommandLine>cmd /C wmic useraccount where “name=’Admin'” set PasswordExpires=FALSE</CommandLine>

<Order>1</Order>

<RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>

</SynchronousCommand>

<SynchronousCommand wcm:action=”add”>

<CommandLine>reg add “HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem” /v “EnableFirstLogonAnimation” /t REG_DWORD /d 0 /f</CommandLine>

<Order>2</Order>

<RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>

</SynchronousCommand>

</FirstLogonCommands>

<DisableAutoDaylightTimeSet>false</DisableAutoDaylightTimeSet>

</component>

<component xmlns:wcm=”http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” name=”Microsoft-Windows-Shell-Setup” processorArchitecture=”x86″ publicKeyToken=”31bf3856ad364e35″ language=”neutral” versionScope=”nonSxS”>

<OOBE>

<HideEULAPage>true</HideEULAPage>

<HideOEMRegistrationScreen>true</HideOEMRegistrationScreen>

<HideOnlineAccountScreens>true</HideOnlineAccountScreens>

<HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>

<SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE>

<SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE>

</OOBE>

<UserAccounts>

<LocalAccounts>

<LocalAccount wcm:action=”add”>

<Password>

<Value />

<PlainText>true</PlainText>

</Password>

<Description />

<DisplayName>Admin</DisplayName>

<Group>Administrators</Group>

<Name>Admin</Name>

</LocalAccount>

</LocalAccounts>

</UserAccounts>

<AutoLogon>

<Password>

<Value />

<PlainText>true</PlainText>

</Password>

<Enabled>true</Enabled>

<Username>Admin</Username>

</AutoLogon>

<FirstLogonCommands>

<SynchronousCommand wcm:action=”add”>

<CommandLine>cmd /C wmic useraccount where “name=’Admin'” set PasswordExpires=FALSE</CommandLine>

<Order>1</Order>

<RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>

</SynchronousCommand>

<SynchronousCommand wcm:action=”add”>

<CommandLine>reg add “HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem” /v “EnableFirstLogonAnimation” /t REG_DWORD /d 0 /f</CommandLine>

<Order>2</Order>

<RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>

</SynchronousCommand>

</FirstLogonCommands>

<DisableAutoDaylightTimeSet>false</DisableAutoDaylightTimeSet>

</component>

</settings>

</unattend>


			
View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *