3 cách xem nhanh ngày cài đặt Windows 10

Đôi khi bạn muốn kiểm tra lại xem mình đã cài hệ điều hành Windows vào ngày nào hoặc là bạn mua máy tính mới đã cài sẵn Windows nhưng bạn không biết cách nào xem ngày cài đặt. Sau mỗi lần cài đặt hệ thống luôn lưu thông tin máy trong đó có thời gian hệ điều hành được cài đặt cụ thể. Có vài cách xem thời gian cài đặt nhưng nhanh nhất vẫn là xem trong dấu nhắc lệnh cmd.

Chạy Cmd bằng quyền quản trị viên administrator. Tại hộp thoại cmd ta có 3 cách:

Cách 1: Kiểm tra bằng dòng lệnh systeminfo

system-info-1
system-info-1

Cách này không những xem thời gian cài đặt mà còn xem tất cả thông tin khác trong máy tính.

Cách 2: Kiểm tra bằng dòng lệnh systeminfo | find /I “Install Date”

system-info-2
system-info-2

Nếu bạn chỉ muốn xem thời gian cài đặt Windows thì thêm dòng | find /I “Install Date” đăng sau lệnh systeminfo

Cách 3: Kiểm tra bằng dòng lệnh WMIC OS GET installdate

system-info-3
system-info-3

Trên đây là 3 cách để xem nhanh thời gian cài đặt Windows ngoài cách này ta còn có cách xem trong powershell, trong registry, xem thông qua phần mềm nhưng cách mà mình đã chỉ vẫn nhanh và đơn giản hơn cả.

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
4 years ago